Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Hrad Ľupča : Klenot Pohronia vo svetle vekov.

Vedecká monografia kolektívu autorov o dejinách a architektúre hradu Ľupča na strednom Slovensku.