Židovská otázka na Slovensku (1945 - 1953). Kniha III. Repatriácia a emigrácia slovenského židovstva v rokoch 1945 - 1949

Informácie o publikácii