Lemkovia, bojkovia, rusíni – dejiny, súčasnosť, materiálna a duchovná kultúra. Tomus VII. časť 2

Informácie o publikácii