Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Erazmov nárek nad rozvratom kresťanskej Európy na prahu novoveku