Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Acta historica neosoliensia, 22/2019, Vol. 1