Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

50 rokov Katedry histórie FHV UMB v Banskej Bystrici 1954 - 2004