Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Hlinkova garda na území Pohronskej župy