26. výročné stretnutie ISHA v Bukurešti so zástupcom zo ŠHS, 24. - 30. 4. 2015