Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Exkurzia do kláštora v Hronskom Beňadiku