Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Informačné stretnutie s prvákmi