Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Stretnutie českých a slovenských študentských historických spolkov v Nitre, 28. - 30. apríl 2017