Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Stretnutie študentských historických spolkov v Usti nad Labem 2016