Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Stretnutie študentských historických spolkov z Čiech a Slovenska, 13. - 15. 3. 2015