Účasť na študentskej konferencii, 10. – 11. október 2015, Olomouc