Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Študentská historická spoločnosť pri Katedre histórie

 

 ŠHS - logo

 

 

ŠTUDENTSKÁ HISTORICKÁ SPOLOČNOSŤ pri Katedre histórie FF UMB (ŠHS)

je študentská organizácia, na ktorej sa podieľajú študenti Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici študijného odboru história a príbuzných študijných odborov.

 

Jej hlavným zámerom je organizovanie, v spolupráci s rôznymi inštitúciami, organizáciami a jednotlivcami, aktivít, ktorých cieľom je:

 

 

Od roku 2013 je Študentská Historická Spoločnosť členom medzinárodného združenia študentov histórie

The International Students of History Association.

V prípade, ak by ste chceli vstúpiť do ŠHS a stať spolutvorcami našich aktivít, máte nápad ako rozšíriť náš program, alebo potrebujete poradiť so študijnými povinnosťami, kontaktujte nás na: shs.umb@gmail.com  

Aktivity Študentskej historickej spoločnosti môžete sleovať aj na Instagrame:

https://www.instagram.com/studentskahistorickaspolocnost/ 

 


Vedenie ŠHS pri Katedre histórie FF UMB

  

Predseda ŠHS pri Katedre histórie FF UMB

 

 Matej Smida

Matej Smida

 

 

 

 

Členovia ŠHS:

Mária Zlámalová

Matej Smida

Henrieta Tomášeková

Daniel Kupka

Elena Franeková

Marek Koreň

Alexandra Halajová

Matej Martvoň

Juraj Skácel

Markéta Tuhárska

 

Členovia vedenia ŠHS v roku 2021

  Členovia vedenia ŠHS v októbri roku 2021


Aktualizované: 06-10-2021