Štátnice (informácie pre denných aj externých študentov)

Bakalárske štúdium denné - učiteľstvo akademických predmetov

Bakalárske štúdium denné - jednoodborová história

Magisterské štúdium denné - učiteľstvo akademických predmetov

Magisterské štúdium denné - jednoodborová história

Externé bakalárske štúdium - muzeológia

Externé magisterské štúdium - história

 

Aktualizované: 26-04-2017