Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Bibliografické odkazy a citovanie

MATERIÁL K BIBLIOGRAFICKÝM  ODKAZOM  A CITOVANIU na stiahnutie TU.

Harvardský systém citovania (dokument formátu PDF).

Upravené: 24-11-2018