Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Študijní tútori na katedre histórie FF UMB

Oznam pre študentov denného štúdia:

Študijnými tútormi z radov študentov pre bakalársky stupeň sú študenti

Bianka Guzmová

B. Guzmová - foto

E-mailový kontakt: bianka.guzmova@student.umb.sk

a

Matej Smida

Matej Smida
 

E-mailový kontakt: matej.smida@student.umb.sk

 
Facebook: https://www.facebook.com/matej.smida.52
 
 
Študijným tútorom z radov študentov pre magisterský stupeň je študentka Bc. Mária Zlámalová.
 
Mária Zlámalová - foto
 
 
E-mailový kontakt: maria.zlamalova@student.umb.sk
 
 
Facebook: https://www.facebook.com/maria.zlamalova.547