ARCHAEOLOGY FIELD SCHOOL 2014: from prehistoric hill-fort to medieval castle

Informácie o projekte

Medzinárodný vyšehradský fond

Vyhlasovateľ:

Medzinárodný vyšehradský fond

Číslo projektu:Standard Grant No. 21410013
Doba riešenia:29. jún. 2014 - 31. dec. 2014
Vedúci projektu:Maliniak Pavol, PhDr., PhD.
Koordinátor projektu:PhDr. Noémi Pažinová, PhD. (za Katedru archeológie FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)
Zahraničný projekt:áno