Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Banderovci na Slovensku: propagandistické rejdy, antisovietska a protikomunistická činnosť (1945 - 1948)