Československo 1945 - 1967

Informácie o projekte

Czechoslovakia during 1945-1967

Grantová agentúra AV ČR

Doba riešenia:1994 - 1996
Koordinátor projektu:doc. PhDr. Karel Kaplan, CSc. (Ústav soudobých dějin AV ČR, Praha)
Spoluriešitelia:doc. PhDr. Vladimír Varinský, CSc. (za KHi FHV UMB)
Zahraničný projekt:áno