Confessional and ethnic interactions in the Habsburg Monarchy (Umbrella)

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS)

Číslo projektu:CIII-HU-1306-04-2122
Doba riešenia:2018 - 2022
Vedúci projektu:Kurhajcová Alica, Mgr., PhD.
Koordinátor projektu:Pázmány Péter Catholic University
Zahraničný projekt:áno