Diplomacia a riešenie konfliktov v stredoveku (7.-13. storočie)

Informácie o projekte

Diplomacy and Conflict Resolution in the Middle Ages (7th-13th centuries)

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:VEGA č. 1/0427/14
Doba riešenia:2014 - 2017
Vedúci projektu:Kožiak Rastislav, PhDr., PhD.
Koordinátor projektu:doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., FF UK Bratislava
Zahraničný projekt:nie