Idea of Europe in Europea Culture, History and Politics

Informácie o projekte

Idea of Europe in Europea Culture, History and Politics

Vyhlasovateľ:

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS)

Číslo projektu:CIII-CZ-0029-00-2122
Doba riešenia:2017 - 2022
Vedúci projektu:Kurhajcová Alica, Mgr., PhD.
Koordinátor projektu:Univerzita Palackého, Olomouc
Zahraničný projekt:áno