Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Inovatívne sprístupnenie písomného dedičstva Slovenska prostredníctvom systému automatickej transkripcie historických rukopisov