Konfesionálne a etnické interakcie v Habsburskej monarchii

Informácie o projekte

Confessional and Ethnic Interactions in the Habsburg Monarchy

Vyhlasovateľ:

CEEPUS

Číslo projektu:CIII-HU-0908-01-1516
Doba riešenia:2015 - 2016
Vedúci projektu:Kurhajcová Alica, Mgr., PhD.
Koordinátor projektu:Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences
Zahraničný projekt:áno