Pamäť mesta v historických obrazových prameňoch

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

KEGA

Číslo projektu:009UMB-4/2020
Doba riešenia:2020 - 2022
Vedúci projektu:Kunec Patrik, Mgr., PhD.
Spoluriešitelia:2020: Tomeček, Kurhajcová, Kožiak
Zahraničný projekt:nie