Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prejavy manifestácie slovenskej a maďarskej identity v mestách severného Slovenska v 19. a na začiatku 20. storočia