Prognózy didaktického a materiálneho zabezpečenia výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách na začiatku tisícročia

Informácie o projekte

Číslo projektu:KEGA č. 95/5195/611
Doba riešenia:1996 - 1998
Vedúci projektu:doc. PhDr. Fremal Karol, CSc.
Zahraničný projekt:nie