Slovenská emigrácia v zahraničí po roku 1945 a jej vplyv na Slovensko

Informácie o projekte

Slovak immigration abroad after 1945 and its impact on Slovakia

Výskumná úloha Literárneho fondu SR. Samostatný vedecký projekt.

Vyhlasovateľ:

Literárny fond SR

Číslo projektu:Literárny fond
Doba riešenia:1997 - 1997
Vedúci projektu:doc. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.
Zahraničný projekt:nie