Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Slovenská emigrácia v zahraničí po roku 1945 a jej vplyv na Slovensko