Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Slovenské dolnozemské enklávy v reflexii slovenského národnoemancipačného hnutia v druhej polovici 19. storočia