Slovenské dolnozemské komunity v reflexii materskej krajiny počas medzivojnovej Československej republiky

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0426/20
Doba riešenia:2020 - 2022
Vedúci projektu:Kmeť Miroslav, doc. PaedDr., PhD.
Spoluriešitelia:2020: Kunec (Z), Tomeček, Druga (D), Pavlov (D), Hrčan (D)
Zahraničný projekt:nie