Translands (Historical and socioeconomic research) Historical and economic dimensions of territorial-specific assets: rivers, abbey and other relevant potential attractors

Informácie o projekte

Európsky medzinárodný výskumný projekt Európskeho fondu pre regionálny rozvoj - INTERREG III B CADSES

Číslo projektu:INTERREG III B CADSES No. 5D197
Doba riešenia:2006 - 2008
Vedúci projektu:PhDr. Rastislav Kožiak, PhD. (za KHi FHV UMB)
Koordinátor projektu:prof. Francesco Timpano (FE Università Cattolica di Piacenza, Italia)
Zahraničný projekt:áno