Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Aktivita II.1 Stredoeurópske historické štúdiá

Informácie o projekte

Cieľom je zavedenie spoločného ŠP v spolupráci FF UMB s Filozofickou fakultou Ostravskej univerzity v Ostrave (FF OU) a Fakultou spoločenských vied Sliezskej univerzity v Katoviciach (WNS UŚ). Ide o nový, originálny ŠP v stredoeurópskom priestore, ktorý umožní študentom plné rozvinutie zásad kritickej historickej práce, rozšírený historický prehľad s dôrazom na historický vývoj krajín stredoeurópskeho priestoru s dôrazom na poznávanie histórie, resp. kultúry a identity celej strednej Európy.

Vyhlasovateľ:

MŠVVaŠ SR

Zadanie projektu:

 

 

Výzva na rozvojové projekty – zvyšovanie kvality vysokoškolského štúdia prostredníctvom internacionalizácie

Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:Kožiak Rastislav, PhDr., PhD.
Spoluriešitelia:prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD., Mgr. Imrich Nagy, PhD.
Zahraničný projekt:nie