Veľkomoravská sakrálna architektúra 9. - 10. storočia

Informácie o projekte

Religious architecture in Great Moravia during 9th-10th centuries

Číslo projektu:VEGA č. 2/7066/27
Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:Mgr. Martin Vančo, PhD.
Zahraničný projekt:nie