Vita intra muros - interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

APVV

Číslo projektu:APVV-17-0063
Doba riešenia:1. aug. 2018 - 30. jún. 2022
Vedúci projektu:za FF UMB: Maliniak Pavol, PhDr., PhD.
Koordinátor projektu:Archeologický ústav SAV
Zahraničný projekt:nie