Hosťovská prednáška doc. Michala Slivku, 20. 10. 2014

Informácie o udalosti

Hosťovská prednáška doc. Michala Slivku, 20. 10. 2014

Hosťovská prednáška doc. Michala Slivku, 20. 10. 2014

Hostiteľ:Katedra histórie FF UMB, Banská Bystrica
Dátum a čas začiatku:20. okt. 2014 - 13:00
Dátum a čas konca:20. okt. 2014 - 14:20
Miesto:Budova FF UMB, Tajovského 41
Mesto:Banská Bystrica