Mosty priateľstva - osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím

 

Katedra histórie FF UMB je spoluorganizátorom vedeckej konferencie

Mosty priateľstva - osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím,

ktorá sa uskutoční v dňoch 16.-17. 10. 2013

v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.