Národné rady v regióne Karpát na sklonku druhej svetovej vojny

Informácie o udalosti

Národné rady v regióne Karpát na sklonku druhej svetovej vojny

Hostiteľ:Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach, Katedra histórie FHV UMB v Banskej Bystrici, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, Instytut Politologie Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra (PL)
Dátum a čas začiatku:10. nov. 2011 - 8:00
Dátum a čas konca:11. nov. 2011 - 17:00
Mesto:Stará Lesná