Občan a štát v novodobých slovenských dejinách

Informácie o udalosti

Občan a štát v novodobých slovenských dejinách

Hostiteľ:Historický ústav SAV v Bratislave, Katedra histórie FHV UMB v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Dátum a čas začiatku:1. dec. 2009 - 9:00
Dátum a čas konca:2. dec. 2009 - 17:00
Mesto:Banská Bystrica