Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944.

Prílohy ku stránke: