Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 (I)

Informácie o udalosti

Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 (I)

Hostiteľ:Katedra histórie FHV UMB v Banskej Bystrici, Múzeum SNP v Banskej Bystrici, Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach
Dátum a čas začiatku:10. máj. 2011 - 9:00
Dátum a čas konca:11. máj. 2011 - 17:00
Mesto:Banská Bystrica