Spoločnosť, kultúra a každodennosť v dejinách Slovenska

Informácie o udalosti

Spoločnosť, kultúra a každodennosť v dejinách Slovenska

Hostiteľ:Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, Katedra histórie FHV UMB v Banskej Bystrici, Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach
Dátum a čas začiatku:27. sep. 2011 - 9:00
Dátum a čas konca:27. sep. 2011 - 17:00
Mesto:Košice