Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ukrajinská povstalecká armáda v povojnovom vývoji karpatského regiónu II: Banderovci - idey, aspekty, osobnosti