Vedecká konferencia "Slovensko v rokoch neslobody IV.", 11. - 12. máj 2015, Považská Bystrica


Program konferencie:

Link na krátky televízny šot:

Fotografie z konferencie:

Slovensko v rokoch neslobody IV., článok