Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Členovia centra pre štúdium kresťanstva

 
PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Kontakt: rastislav.koziak@umb.sk

 

Doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD. 

Katedra histórie, Filozofická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok

Kontakt: jaroslav.nemes@ku.sk

 

PhDr. Mgr. Gabriel Hunčaga OP, PhD. 

Dominikánsky konvent, Hurbanova 10, 010 01 Žilina

Kontakt: zilina@dominikani.sk

 

Mgr. Imrich Nagy, PhD.

Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Kontakt: mailto:zilina@dominikani.sk

 

Mgr. Jaroslav Cepko, PhD.

Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Kontakt: jaroslav.cepko@umb.sk

 

Anna Pobóg-Lenartowicz (Uniwersytet Opolski, Opole, Poľsko)

 

Michał Gronowski (Opactwo Benedyktyńskie w Tyńcu, Kraków, Poľsko)

 

Guitman Barnabás (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, Maďarsko)

 

Dušan Foltýn (Karlova univerzita, Praha, Česká republika)

 

Pavlína Mašková (Centrum pro studium středověku, AV ČR, Praha, Česká republika)