Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Logo CŠK

Predstavujeme Vám logo nášho Centra. Tvorí ho nápis, symbol ryby a nekonečnosti.