Prednáška prof. Patrice Pognana, PhD., 09.09.2013

Katedra romanistiky a Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút v Banskej Bystrici spoluzorganizovali dňa 9. 9. 2013 prednášku hosťujúceho profesora slavistiky, Patrice Pognana, Université Paris-Sorbonne (Paris IV) a Institut national des langues et civilisations orientales, Paríž, Francúzsko na tému "Systém západoslovanskych jazykov".

Katedry

Katedra romanistiky

Centrum univerzitnej úspešnosti UMB (CRU)