Prednáška prof. PhDr. Štefana Povchaniča, CSc., 24. 04. 2014

Dňa 24. apríla 2014 (štvrtok) sa konala v miestnosti K006 (Tajovského 51) v čase od 11.45 - 13.45 h prednáška z francúzskej literatúry pod vedením prof. PhDr. Štefana Povchaniča, CSc. z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Téma prednášky "Voľný verš a próza" (Le vers libre et la prose).  

Katedry

Katedra romanistiky

Centrum univerzitnej úspešnosti UMB (CRU)